Konfigurace nástěnky

Samostatně konfigurovat můžete každou záložku nástěnky a přehledy na nich umístěné. Níže naleznete seznam dostupných možností:

Přidat novou nástěnku – novou nástěnku přidáte po kliknutí na ikonu icon_plus. Zadejte název nové nástěnky a akci potvrďte kliknutím na tlačítko OK. Poté se vytvoří prázdná nástěnka, na kterou můžete přidat přehledy.
Duplikovat nástěnku – na nástěnce, kterou chcete duplikovat, klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel umístěnou vedle názvu záložky, a z rozbalovacího menu vyberte položku Duplikovat.
Přesunout nástěnku – klikněte na levou část záložky nástěnky a přesuňte ji na jinou pozici.
Změnit rozložení (počet zobrazených přehledů) – klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheelumístěnou vedle názvu záložky a v části Změnit rozložení vyberte množství přehledů, které chcete zobrazit a jejich uspořádání. Změny se projeví okamžitě.
Přejmenovat nástěnku –  klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel umístěnou vedle názvu záložky, a z rozbalovacího menu vyberte položku Přejmenovat. Zadejte název nové nástěnky a akci potvrďte kliknutím na tlačítko OK.
Odstranit nástěnku – klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel umístěnou vedle názvu záložky, a z rozbalovacího menu vyberte položku Odstranit. Akci potvrďte kliknutím na tlačítko OK

dashboard_options

Po kliknutí na ikonu Změnit umístěnou v pravém horním rohu přehledu maximalizujete konkrétní přehled. Po opětovném kliknutí na ikonu se obnoví původní velikost.
Změnit typ grafu – po kliknutí na ikonu grafu v levém horním rohu přehledu můžete změnit typ grafu.
Po kliknutí na Aktualizovat obnovíte zobrazované informace.
Pro změnu typu přehledu klikněte na tlačítko Změnit.
Pokud chcete změnit množství a způsob zobrazování dat, upravte šablonu přehledu.
Můžete nastavit interval aktualizace přehledu. Výchozí interval aktualizace je 120 sekund.
Přejmenovat/Odstranit přehled.