Nástěnka

Nástěnka se zobrazí při každém přihlášení k ERA Web Console. Standardně zobrazuje předdefinované přehledy o stavu vaší sítě. Prostřednictvím záložek v horní části se můžete přepínat mezi jednotlivými částmi nástěnky, na kterých jsou umístěné jednotlivé přehledy. Nástěnku si můžete přizpůsobit vašim potřebám přidáním vlastních přehledů i úpravou již existujících. Vhodným výběrem způsobu zobrazení dat získáte ihned po přihlášení detailní přehled o stavu ERA infrastruktury a spravovaných klientech. Po instalaci ERA je nástěnka rozdělena do následujících částí:

Počítače

Na této záložce naleznete přehled o spravovaných klientech jako je stav ochrany, informace o operačním systému, chybějících aktualizacích atp.

Remote Administrator Server

Zobrazuje informace o ESET Remote Administrator – jeho vytížení (sítě, CPU, paměti, databáze), klienty, kteří mají problém s připojením k serveru atp.

Zachycené hrozby

Poskytuje informace získané od antivirového modulu na jednotlivých klientech – aktivní hrozby, hrozby zaznamenané za posledních 7/30 dní atp.

Síťové hrozby

Přehled o všech zaznamenaných síťových událostech včetně jejich závažnosti.

Funkce nástěnky:

dashboard_drilldown