Počítače

Všechny počítače přidané do ESET Remote Administrator naleznete v této sekci rozdělené do Skupin. Po kliknutí na konkrétní skupinu se v pravé části zobrazí seznam všech klientů zařazených v dané skupině.

V horní části jsou umístěny ikony pro filtrování klientů. Případně můžete kliknout na tlačítko Přidat filtr a vybrat další kritérium filtrování. Předdefinovány jsou následující filtry pro rychlý výběr klientů:

Čtveřice ikon (červená – Chyby, oranžová – Upozornění, zelená – Oznámení a šedá – Nespravované počítače) slouží pro filtrování počítačů podle závažnosti jejich stavu. Ikona závažnosti představuje aktuální stav bezpečnostního produktu ESET na daném klientovi. Kombinací jednotlivých filtrů můžete zobrazit pouze klienty, kteří vyhovují aktivním filtrům. Například pro zobrazení pouze počítačů s upozorněním ponechte aktivním oranžovou ikonu a zbývající deaktivujte. Pro zobrazení pouze klientů s upozorněním a chybami nechte aktivní červenou a oranžovou ikonu.
Zaškrtnutím možnosti Podskupiny zobrazíte také klienty z podskupin vybrané skupiny.
Nespravované počítače (přidané do ERA, na kterých není nainstalován ERA Agent) se standardně zobrazují ve skupině Ztráty a nálezy.

Prostřednictvím rozbalovacího menu můžete omezit množství zobrazených počítačů. K dispozici jsou následující filtry podle produktů:

Všechna zařízení – tuto možnost vyberte pro deaktivaci všech ostatních filtrů.
Chráněno produktem ESET – zobrazí zařízení, na kterých je nainstalován bezpečnostní produkt ESET.
ESET Remote Administrator (jednotlivé komponenty jako ERA Agent, ERA RD Sensor, ERA Proxy atp.)
Ostatní (Sdílená lokální cache, Virtual Appliance).

Poznámka: Pokud jste v seznamu počítač nenalezli i přesto, že je součástí ERA infrastruktury, ujistěte se, že máte všechny filtry vypnuté.

computer_filters

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel můžete přímo vytvořit novou statickou nebo dynamickou podskupinu, vytvořit novou úlohu pro všechny klienty ve skupině atp.

Kontextové menu Počítače

icon_plus Nový...

Pomocí této možnosti ručně přidáte nové zařízení.

icon_detailsDetaily...

Obecné (název, nadřazená skupina, OS atp.)
Konfigurace (nastavení produktu, aplikované politiky atp.)
Provedené úlohy (seznam úloh – název, stav, datum spuštění)
Instalované aplikace (název, výrobce, verze, Agent podporuje odinstalaci atp.)
Upozornění (problémy, stavy počítače atp.)
Hrozby (typ hrozby, příčina, hrozba potlačena atp.)
Karanténa (název hrozby, typ hrozby atp.)

icon_delete Odstranit

Pomocí této možnosti odstraníte počítač ze seznamu.

icon_move Přesunout...

Pomocí této možnosti můžete přesunout klienta do jiné skupiny.

icon_manage Správa politik...

Pomocí této možnosti můžete přiřadit politiku přímo konkrétnímu klientovi.

icon_wake-up_calls Probudit

ERA Server okamžitě naváže komunikaci s ERA Agentem na klientské stanici. To je užitečné v případě, kdy nechcete čekat na pravidelný interval připojení agenta k serveru – například chcete okamžitě úlohu spustit okamžitě, případně rovnou aplikovat politiku.

Poznámka: Pokud jste provedli změny v konfiguraci a chcete je na klienta aplikovat, vyčkejte minutu před vzdáleným probuzením počítače.

icon_deploy Nasadit ERA Agenta...

Pomocí této možnosti vytvoříte novou serverovou úlohu.