Detaily počítače

Ve statické nebo dynamické skupině klikněte na konkrétní zařízení a ze zobrazeného menu vyberte možnost Detaily.

computer_details_task_execution

V dialogovém okně detaily jsou data rozdělena do následujících záložek:

Obecné – v této části můžete změnit název počítače, popis a statickou skupinu, do které patří.
Konfigurace – zobrazuje informace o aktuálně používané konfigurace a aplikovaných politikách.
Provedené úlohy – seznam úloh, které byly na klientovi provedeny.
Instalované aplikace – seznam aplikací nainstalovaných na klientovi.
Upozornění – seznam problémů a chybových stavů.
Hrozby – seznam všech zachycených hrozeb.
Karanténa – seznam všech objektů uložených v karanténě na klientovi.

Kontextové menu tlačítka Úlohy

icon_search Kontrola počítače

Pomocí této možnosti spustíte Volitelnou kontrolu na zařízení, na kterém byly nalezeny hrozby.

icon_reload Aktualizovat virovou DB

Pomocí této možnosti spustíte Aktualizaci virové databáze na cílovém zařízení.

Mobil

Registrovat... vytvoří novou klientskou úlohu pro registraci mobilního zařízení.
Najít – zjistí GPS informace o pozici zařízení.
Uzamknout  uzamkne zařízení stejně jako při detekování podezřelé aktivity nebo označení zařízení jako ztracené.
Odemknout – odemkne zařízení.
Siréna – spustí hlasitou sirénu, i přesto, pokud má zařízení ztlumenou hlasitost.
Vymazat obsah – vymaže trvale všechny uložená v paměti zařízení.

icon_plus Nová úloha...

Umožní vytvořit novou klientskou úlohu. Volitelně omezte spouštění úlohy. Úloha bude zařazena do fronty s vybraným nastavením.
Při použití této možnosti není možné definovat podmínku spuštění. Spuštění úlohy bude naplánováno na nejbližší možnou dobu.

icon_mute Potlačit

Pokud aktivujete možnost Potlačit, agent přestane odesílat data do ERA, a bude je pouze sbírat. Po vybrání této možnosti se na řádku daného počítače zobrazí ikona icon_muted_normal.
Pro obnovení komunikace a opětovné zasílání dat do ERA klikněte na Potlačit > Zrušit potlačení.