Aktualizace komponent

Doporučený postup pro aktualizaci ERA infrastruktury je použít klientskou úlohu Aktualizace součástí ESET Remote Administrator. Na následujícím příkladu si ukážeme, jak provést aktualizaci ERA verze 6.1.21 nebo 6.1.28 na ERA ve verzi 6.1.33 prostřednictvím ERA Web Console.

Seznam komponent, které je možné aktualizovat:

ERA Server
ERA Agent
ERA Proxy
ERA Web Console – možné pouze v případě, kdy jste instalovali konzoli prostřednictvím all-in-one balíčku, používáte virtual appliance nebo ji máte na Linuxu ve složce /var/lib/tomcat8/webapps/, /var/lib/tomcat7/webapps/, /var/lib/tomcat6/webapps/ nebo /var/lib/tomcat/webapps/.
ERA MDM verze 6.1.28.0

Následující komponenty je nutné aktualizovat ručně:

ERA Rogue Detection Sensor
ERA MDM verze 6.1.21.0

validation-status-icon-error UPOZORNĚNÍ: Pokud aktualizace ERA Serveru nebo ERA Web Console selže, nebude možné se vzdáleně do konzole přihlásit. Při aktualizaci doporučujeme mít fyzický přístup k serveru, na kterém běží ERA Server. Pokud nemůžete zajistit fyzický přístup k serveru, ujistěte se, že jste na server vzdáleně připojeni pod účtem s administrátorským oprávněním. Před zahájením aktualizace doporučujeme provést zálohu ERA databáze. Pro zálohování Virtual Appliance použijte snapshot.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ: Pokud máte ERA Server na failover clusteru, musíte provést aktualizaci ERA komponent na všech uzlech ručně. Po aktualizaci ERA Serveru můžete následně použít zmiňovanou úlohu pro aktualizaci zbývajících komponent v síti (například ERA Agentů na klientských zařízeních). Pokud máte ERA Agenta nainstalovaného na linuxových klientech využívající systemd (netýká se distribucí používající SysV init skripty nebo upstart), před provedením samotné aktualizace spusťte nejprve tento skript.
 

1.Přejděte na záložku Administrace > Klientské úlohy.
2.Klikněte na tlačítko Nová....

components_upgade

icon_section Obecné

3.Zadejte název úlohy, volitelně popis.
4.Jako typ úlohy vyberte Aktualizace součástí ESET Remote Administrator.

components_upgade02

icon_section Cíl

5.V této části vyberte klienty (jednotlivé počítače nebo celé skupiny), na kterých chcete úlohu spustit. Pro spuštění úlohy na všech zařízeních v síti přidejte statickou skupinu Všechna zařízení.

all_static_groups

icon_section Podmínka spuštění

6.Z rozbalovacího menu typ podmínky vyberte CRON výraz. Pomocí CRON výrazu zadejte datum, kdy chcete úlohu spustit. Například R R R  15 5 ? 2015 pro náhodné spuštění 15.5.2015.

validation-status-icon-warning Možnost Provést jakmile je to možné, pokud úloha nebyla provedena používejte obezřetně, obzvláště ve virtualizovaném prostřední. V takovém případě může dojít k současnému spuštění úlohy na všech klientech a tím přetížíte svoji virtuální infrastrukturu.

7.Doporučujeme Použít lokální čas. V tomto případě se použije čas na klientovi, nikoli na serveru. Akci dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.

components_upgrade_trigger

icon_section Nastavení

8.Odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele. Pro více informací přejděte do kapitoly Správa licence nebo EULA.

components_upgrade_server

9.Klikněte na <Vybrat server>, vyberte produkt (ESET Remote Administrator Server verze 6.1.444.0 pro Windows nebo verze 6.1.530.0 pro Linux) a klikněte na tlačítko OK.

components_upgade03

icon_section Přehled

10.V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.

components_upgade_summary

Řešení problémů:

Na počítači, na kterém provádíte aktualizaci se ujistěte, že máte přístup na ESET repozitář (ověřte, zda jste schopni stáhnout soubor http://repository.eset.com/v1/info.meta).
Opětovné spuštění aktualizační úlohy selže, pokud již byla alespoň jedna komponenta aktualizována na novější verzi.
Pokud přesto úloha z neznámého důvodu selže, aktualizujte komponenty ručně.

Na linuxových strojích využívající systemd pro správu služeb nemusí úloha doběhnout úspěšně. Na distribucích využívající SysV init skripty nebo upstart se tento problém nevyskytuje.

Níže uvedený skript spusťte na stanicích s linuxovými distribucemi využívající systemd. Poté můžete provést aktualizaci prostřednictvím zmiňované úlohy.

Spusťte skript jako root:

#!/bin/sh -e
systemd_service=eraagent.service
systemd_service_path="/etc/systemd/system/$systemd_service"
if ! grep "^KillMode=" "$systemd_service_path" > /dev/null
then
echo "Applying 'KillMode' change to '$systemd_service_path'"
sed -i 's/\[Service\]/[Service]\nKillMode=process/' "$systemd_service_path"
else
echo "'KillMode' already set. No changes applied."
exit 0
fi
systemctl daemon-reload
if systemctl is‐active $systemd_service > /dev/null
then
echo "Restarting instance of '$systemd_service'"
systemctl restart $systemd_service
fi