Komponenty instalované na Windows

Ve většině instalačních scénářích budete instalovat jednotlivé komponenty ESET Remote Administrator na rozdílné stroje – v závislosti na síťové architektuře, požadavcích na výkon atp. Pro individuální instalaci budete potřebovat následující komponenty.

Komponenty jádra

ERA Server
ERA Web Console
ERA Agent

Volitelné komponenty

ERA Proxy
ERA RD Sensor
Mobile Device Connector
Apache HTTP Proxy

Pro aktualizaci ESET Remote Administrator na nejnovější verzi postupujte podle tohoto článku v Databázi znalostí.

Pokud chcete spustit instalační balíček v jiném jazyce než výchozí angličtině, je potřeba spustit konkrétní MSI balíček s transformací. Níže uvádíme příklad pro spuštění instalační balíčku ERA Agenta ve slovenštině:

MSI_lang_cmd

Jako parametr transformace použijte odpovídající jazykový kód:

Jazyk

Kód

English (United States)

en-US

Arabic (Egypt)

ar-EG

Chinese Simplified

zh-CN

Chinese Traditional

zh-TW

Croatian (Croatia)

hr-HR

Czech (Czech Republic)

cs-CZ

French (France)

fr-FR

French (Canada)

fr-FC

German (Germany)

de-DE

Italian (Italy)

it-IT

Japanese (Japan)

ja-JP

Korean (Korea)

ko-KR

Polish (Poland)

pl-PL

Portuguese (Brazil)

pt-BR

Russian (Russia)

ru-RU

Spanish (Chile)

es-CL

Spanish (Spain)

es-ES

Slovak (Slovakia)

sk-SK