Instalace ERA Web Console na Linuxu

Ujistěte se, že počítač splňuje předpoklady pro instalaci a postupujte podle následujících kroků:

1.Zkopírujte soubor era.war do Tomcat složky s webovými aplikacemi:
sudo cp era.war /var/lib/tomcat/webapps/
Případně můžete extrahovat obsah era.war do složky /var/lib/tomcat/webapps/era/
2.Restartujte tomcat službu:
sudo service tomcat restart

Po dokončení instalace by se po zadání níže uvedené adresy do internetového prohlížeče měla zobrazit přihlašovací obrazovka ERA Web Console:

http://localhost:8080/era na lokálním stroji, http://IP_ADRESA_NEBO_NAZEV_SERVERU:8080/era v případě vzdáleného přístupu.