Instalace ERA Proxy na Windows

Pro instalaci ERA Proxy na Windows postupujte podle následujících kroků:

1.Ujistěte se, že počítač splňuje požadavky pro instalaci.

Poznámka: Pokud instalujete ERA Proxy na Failover Cluster vyberte možnost Toto je instalace na cluster. V opačném případě ponechte toto pole prázdné.

2.Vyberte možnost Spustit službu pod účtem. Pod tímto účtem se spustí služba ESET Remote Administrator. Dostupné možnosti:
a.Účet síťové služby
b.Uživatelem definovaný: doména/jméno_uživatele
3.Nastavte připojení k databázi. Do databáze jsou ukládána všechna data, od přihlašovacích údajů k ERA Web Console po protokoly z klientů.
a.Databáze: MySQL/MS SQL
b.ODBC ovladač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 ANSI/MySQL ODBC 5.3 ANSI Driver/DriverSQL Server (přesný název ovladače naleznete v souboru /etc/odbcinst.ini)
c.Název serveru: Název nebo IP adresa databázového serveru
d.Port používaný pro připojení k serveru
e.Název databáze
f.Přihlašovací údaje databázového administrátora
g.Přihlašovací údaje databázového uživatele s přístupem k ERA databázi

Následně dojde k ověření připojení k databázi. V případě úspěšného připojení můžete pokračovat na další krok.

4.Vyberte port, kterou bude proxy používat pro komunikaci. Standardně se používá port 2222.
5.Zadejte údaje pro připojení proxy k ESET Remote Administrator – název serveru nebo IP adresu a port serveru.
6.Vyberte klientský certifikát a zadejte heslo k certifikátu. Volitelně přidejte certifikační autoritu. Ta je nutná pouze v případě použití nepodepsaných certifikátů.
7.V případě potřeby vyberte pro instalaci ERA Proxy jinou složku. Instalaci zahajte kliknutím na tlačítko Instalovat.
8.Kromě ERA Proxy se nainstaluje také ERA Agent.

Poznámka: ERA Proxy nepodporuje asistovanou instalaci.