Komponenty instalované na Linux

Ve většinu instalačních scénářích budete instalovat jednotlivé komponenty ESET Remote Administrator na rozdílné stroje – v závislosti na síťové architektuře, požadavcích na výkon atp. Pro instalaci individuální instalaci budete potřebovat následující komponenty.

Komponenty jádra

ERA Server
ERA Web Console
ERA Agent

Volitelné komponenty

ERA Proxy
ERA RD Sensor
Mobile Device Connector
Apache HTTP Proxy

 

Pro aktualizaci ESET Remote Administrator na nejnovější verzi postupujte podle tohoto článku v Databázi znalostí.