Instalace ERA Agenta na Windows

Pro instalaci ERA Agenta na Windows postupujte podle následujících kroků:

1.Spusťte instalační balíček a odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele.

agent_installation_cluster

2.Pokud instalujete na Failover Cluster, vyberte možnost Toto je instalace na cluster a zadejte vlastní cestu k datovým souborům aplikace. Data musí být uložena na sdíleném úložišti clusteru, ke kterému mají přístup všechny uzly clusteru.
3.V dalším kroku zadejte Název serveru (nebo IP adresu) a port (standardně 2222).

Dále vyberte způsob instalace:

Asistovaná instalace – v průběhu instalace se certifikáty stáhnou z ERA Serveru automaticky (potřebujete znát přístupové údaje do ERA Web Console),
Offline instalace – v tomto případě potřebujete mít exportován klientský certifikát agenta, případně certifikační autority, pokud používáte vlastní.

 

Asistovaná instalace:

4.Zadejte Název serveru (nebo IP adresu) a port (standardně 2222). Dále zadejte také přihlašovací údaje k ERA Web Console.
5.Kliknutím na tlačítko Ano potvrďte certifikát.
6.Pokud vyberete možnost Nevytvářet počítač, v ERA Web Console se zobrazí ve skupině Ztráty a nálezy až při prvním připojení. Případně rovnou vyberte statickou skupinu, do které chcete počítač umístit.
7.Vyberte cestu pro instalaci ERA Agenta (doporučujeme ponechat výchozí), klikněte na tlačítko Další a Instalovat.

 

Offline instalace:

4.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte klientský certifikát agenta, případně zadejte také heslo k certifikátu. Pokud používáte vestavěnou ERA certifikační autoritu není nutné vybrat její certifikát.

Poznámka: Pokud používáte vlastní certifikáty (odlišné od těch vygenerovaných při instalaci ESET Remote Administrator), ujistěte se, že máte exportovány správné certifikáty. V opačném případě se agent nepřipojí.

5.Vyberte cestu pro instalaci ERA Agenta (doporučujeme ponechat výchozí), klikněte na tlačítko Další a Instalovat.