Zastavit správu (odinstalovat ERA Agenta)

Stolní počítač – tato úloha odinstaluje ERA Agenta z cílového zařízení.
Mobil – tato úloha odregistruje zařízení z MDM.

Po dokončení úlohy již nebude zařízení dále spravováno, nicméně si produkt si zachová své nastavení. Z tohoto důvodu doporučujeme obnovit nastavení produktu na standardní hodnoty (především ochranu heslem). Mějte na paměti, že v tomto případě se přeruší všechny probíhající úlohy. V závislosti na stavu replikace se v ERA Web Console se nemusí zobrazit stav provedení dané úlohy (běžící, dokončeno, selhala).

 

1.Pokud nastavení produktu nechcete zachovat, přiřaďte zařízení politiku s výchozím nastavením (případně vámi požadovaným nastavením).
2.Před odstraněním zařízení z ERA vyčkejte a ověřte si, že skutečně došlo k aplikaci politiky z kroku 1.

Poznámka: Pro tuto úlohu nejsou dostupná žádná rozšířená nastavení.

icon_section Cíl

V této části můžete vybrat klienty (jednotlivé počítače nebo celé skupiny), na kterých chcete úlohu spustit.

admin_dg_tasks_target

Kliknutím na tlačítko Přidat cíle zobrazíte všechny statické a dynamické skupiny včetně jejich členů.

admin_dg_tasks_target_list

Po vybrání klientů klikněte na tlačítko OK a přejděte do sekce Podmínka spuštění.

icon_section Podmínka spuštění – definuje, kdy se má úloha provést.

Naplánované spuštění – spustí úlohu ve stanovený čas. Úlohu můžete provést pouze jednou, naplánovat opakované spouštění nebo spuštění definovat pomocí CRON výrazu.
Ihned – spustí úlohu co nejdříve od chvíle, co klient kontaktuje ESET Remote Administrator Server a získá informace o konkrétní úloze. Pokud úloha nebude klientovi doručena do data stanoveného v sekci Platnost do, úloha bude odebrána z fronty – úloha nebude odstraněna, pouze se neprovede.
Při výskytu události – spustí úlohu, pokud se v protokolech vyskytne definovaná událost. Při definování události můžete vybrat typ protokolu, použít logický operátor a kritéria filtrování.
Při výskytu klienta v dynamické skupině – spustí úlohu při přesunutí klienta do definované dynamické skupiny. Tato možnost není dostupná při výběru jednotlivých klientů nebo statické skupiny.

Poznámka: Více informací naleznete v kapitole podmínky spuštění.

icon_section Rozšířená nastavení – tuto funkci můžete pro snížení počtu provedení úlohy v případě, že použijete podmínku spuštění "Při výskytu události" nebo "Při výskytu klienta v dynamické skupině" a zabránit tak nadměrnému spuštění úlohy. Pro více informací přejděte do kapitoly zabránění aktivace podmínky spuštění.

Po dokončení konfigurace této části klikněte na tlačítko Dokončit