Registrace zařízení

Prostřednictvím ERA můžete spravovat mobilní zařízení, na kterých je nainstalovaný ESET Endpoint Security pro Android 2. Abyste mohli zařízení spravovat, musíte nejprve provést jeho registraci. K tomu slouží klientská úloha Registrace zařízení.

icon_section Obecné

Zadejte název úlohy, volitelně popis.

icon_section Mobile Device Connector

Vyberte počítač, na kterém je nainstalován. Po vybrání se automaticky zobrazí registrační adresa. Pokud se nezobrazí, ujistěte se, zda počítač Mobile Device Connector běží a je z ERA Serveru dostupný. Pokud zatím nemáte Mobile Device Connector nainstalován, přejděte do kapitoly instalace Mobile Device Connector na Windows, resp. instalace Mobile Device Connector na Linux.

admin_ct_mdm_enrollment

icon_section Nastavení

Zadejte název zařízení, volitelně popis, pod kterém bude zobrazeno na záložce Počítače a dále zadejte IMEI zařízení. Doporučujeme vyplnit také e-mailovou adresu. Adresa se přiřadí k tomuto zařízení a bude na ní odeslat registrační odkaz. Pro přidání dalších zařízení klikněte na tlačítko + Přidat zařízení. Následně vyberte akci, kterou chcete provést (Zobrazit registrační odkaz/Odeslat registrační odkaz). V případě, že vyberete odeslání registračního odkazu (tuto možnost doporučujeme), volitelně si upravte předmět a obsah zprávy, kterou uživatel obdrží na e-mail – v tomto případě buďte obezřetní a neměňte registrační odkaz.

admin_CT_MDM_enrollement_settings

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.

Pokud jste nezadali žádnou e-mailovou adresu a nevybrali možnost Odeslat registrační odkaz, je nutné zobrazený registrační odkaz zadat ručně do internetového prohlížeče na mobilním zařízením. Případně uvedený odkaz můžete uživatelům odeslat ručně (například pomocí SMS).

Existují dva způsoby registrace mobilního zařízení v ERA. Jejich použití závisí na tom, zda je již ESET Endpoint Security pro Android (EESA) na mobilním zařízení nainstalován a aktivován. V případě, že je aplikace již aktivována, můžete použít klientskou úlohu aktivace produktu a provést opětovnou aktivaci, během které dojde k připojení zařízení do ERA. Pro ostatní případy je určena klientská úloha registrace zařízení.

EESA není zatím aktivován –  pro aktivaci produktu a registraci zařízení postupujte podle následujících kroků:

1.Ťukněte na registrační odkaz, který jste obdrželi e-mailem nebo přímo do prohlížeče zadejte adresu MDM serveru včetně portu (například https://eramdm:9980/enrollment). Pokud budete vyzváni na přijetí SSL certifikátu, ťukněte na Přijmout a následně tlačítko Připojit.

MD_enrollment_connect

Poznámka: Pokud nemáte ESET Endpoint Security nainstalován na mobilním zařízení, budete automaticky přesměrováni na stažení aplikace z obchodu Google Play.

Poznámka: Pokud se vám zobrazilo upozornění Nepodařilo se najít aplikaci pro otevření tohoto odkazu, zkuste registrační odkaz otevřít ve výchozím internetovém prohlížeči OS Android.

MD_enrollment_no_app

2.Zadejte název zařízení.

MD_enrollment_notactivated_enter_name

3.Ťukněte na tlačítko Aktivovat pro aktivaci ochrany odinstalace.

MD_enrollment_NA_enable_uninstall

4.Pro přidělení oprávnění jako Správce zařízení ťukněte na Aktivovat.

MD_enrollment_NA_device_administrator

5.V tuto chvíli aplikaci ukončete a přejděte do ERA Web Console.

MD_enrollment_NA_almostfinished

6.V ERA Web Console přejděte na záložku Administrace > Klientské úlohy > Mobil > Aktivace produktu a klikněte na tlačítko Nová.
7.Klikněte na Přidat cíle a vyberte požadované zařízení.
8.V části Nastavit klikněte na <Vybrat ESET licenci> a vyberte vhodnou licenci. Vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.

Provedení klientské úlohy aktivace produktu na mobilních zařízeních může chvíli trvat. Po úspěšném spuštění úlohy se EESA na zařízení aktivuje a zařízení bude možné spravovat prostřednictvím ERA. Uživatel od té chvíle bude schopen EESA používat. Po otevření aplikace se zobrazí hlavní menu:

MD_enrollment_NA_activated_menu

 

EESA je již aktivován – pro registraci zařízení postupujte podle následujících kroků:

1.Ťukněte na registrační odkaz, který jste obdrželi e-mailem nebo přímo do prohlížeče zadejte adresu MDM serveru včetně portu (například https://eramdm:9980/enrollment). Pokud budete vyzváni na přijetí SSL certifikátu, ťukněte na Přijmout a následně tlačítko Připojit.

MD_enrollment_connect

Poznámka: Pokud nemáte ESET Endpoint Security nainstalován na mobilním zařízení, budete automaticky přesměrováni na stažení aplikace z obchodu Google Play.

Poznámka: Pokud se vám zobrazilo upozornění Nepodařilo se najít aplikaci pro otevření tohoto odkazu, zkuste registrační odkaz otevřít ve výchozím internetovém prohlížeči OS Android.

MD_enrollment_no_app

2.Zkontrolujte informace pro připojení (adresu a port Mobile Device Connector) a ťukněte na tlačítko Připojit.

MD_enrollment_ACT_connect_details

3.Zadejte administrátorské heslo pro přístup do ESET Endpoint Security zadání potvrďte ťuknutím na tlačítko Potvrdit.

MD_enrollment_ACT_admin_mode

4.Mobilní zařízení je nyní spravováno prostřednictvím ERA. Pro dokončení ťukněte na tlačítko Dokončit.

MD_enrollment_ACT_successful