Vytvoření nového certifikátu pomocí vlastní certifikační autority

Pro vytvoření nového certifikátu přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Certifikáty a klikněte na tlačítko Nový.... Níže si ukážeme vytvoření certifikátu pro ERA Agenta.

icon_section Obecné

Zadejte Popis certifikátu a jako produkt vyberte ERA Agent.
Zadejte adresu serveru. Použít můžete název nebo IP adresu a využít můžete zástupný znak ("*"). Více serverů oddělte mezerou (" "), čárkou (",") nebo středníkem (";").
Volitelně zadejte heslo k certifikátu. Toto heslo bude vyžadováno při instalaci ERA Agenta.
Zadejte obecný název certifikátu. V závislosti na vybraném produktu doporučujeme do názvu použít výraz "Agent", "Proxy" nebo "Server".
Dále můžete volitelně zadat bližší informace o certifikátu.
Zadejte rozsah platnosti certifikátu.

icon_section Podepsat

Jako režim podepsání vyberte vlastní PFX soubor.
Klikněte na tlačítko Procházet... a vyberte váš PFX soubor. Následně soubor nahrajete na server kliknutím na tlačítko Nahrát.
Zadejte heslo k certifikační autoritě. Toto heslo jste si nastavili při vytváření certifikační autority.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření certifikátu dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Certifikát se vytvoří a bude připraven pro instalaci ERA Agenta.