ERA Agent

ERA Agent je nezbytnou součástí ESET Remote Administrator. Klienti nekomunikují s ERA Serverem přímo, ale výměnu dat zajišťuje ERA Agent. ERA Agent sbírá informace z klienta a odesílá je na ERA Server, a naopak přijímá úlohy, které ERA Server odeslal klientovi – ty jsou odeslány ERA Agentovi, který je předá klientovi.

Pro zjednodušení nasazení a správy bezpečnostních produktů na klientských stanicích je ERA Agent součástí ESET Remote Administrator od verze 6. Jedná se o velmi modulární a nezatěžující službu zajišťující veškerou komunikaci mezi ERA Serverem a koncovým produktem ESET, případně operačním systémem. Počítače, na kterých je nainstalován ERA Agent, rozpoznáte v ERA Web Console podle příznaku 'spravován'. ERA Agenta můžete nainstalovat na jakýkoli počítač bez ohledu na to, zda je na něm nainstalován nebo na něj chcete instalovat produkt ESET.

Výhody tohoto řešení:

Jednoduché nasazení – ERA Agenta můžete nasadit v rámci standardní firemní instalace,
On-place security management – předdefinováním bezpečnostních scénářů snížíte reakční dobu při výskytu hrozeb,
Off-line security management – ERA Agent reaguje dynamicky na změny bezpečnostního stavu bez nutnosti kontaktování ERA Serveru.

scheme_agent_sm