Nasazení ERA Agenta na Linuxu

Pomocí následující kroků provedete lokální instalace ERA Agenta. Pro vzdálenou instalaci na více klientů přejděte do kapitoly Serverové úlohy > Nasazení ERA Agenta.

Ujistěte se, že počítač splňuje požadavky pro instalaci:

Nainstalovaný ERA Server a ERA Web Console (na serveru).
Vytvořený a na lokálním počítači stažený certifikát agenta.
Vytvořený a na lokálním počítači stažený certifikát certifikační autority.
Server musí být z lokálního počítače dosažitelný.
Instalační balíček musí být spustitelný (chmod +x).

Instalaci ERA Agenta spustíte prostřednictvím Terminálu. Připravit si můžete instalační skript a následně jej spustit s oprávněním sudo.

Příklad
(Při kopírování celého příkazu do Terminálu použijte "\" pro přechod na nový řádek)

./Agent-Linux-i686-1.0.387.0.sh --skip-license --cert-path=/home/adminko/Desktop/agent.pfx \
--cert-auth-path=/home/adminko/Desktop/CA.der --cert-password=N3lluI4#2aCC \
--hostname=10.1.179.36 --port=2222

ERA Server se službou eraagent.service se nainstaluje do následujícího umístění:

/opt/eset/RemoteAdministrator/Agent

Parametry instalace

--skip-license přeskočí zadání licence.
--cert-path cesta k certifikátu agenta.
--cert-auth-path cesta k certifikátu certifikační autority.
--cert-password heslo k certifikátu agenta.
--hostname název, IPv4, IPv6, SRV záznam serveru,
--port port, který používá ERA Server i ERA Proxy (standardně 2222).

Po dokončení instalace ověřte, zda služba ERA Agenta běží pomocí příkazu:
sudo service eraagent status

Poznámka: Pokud použijete vlastní certifikáty, podepsané jinou autoritou než ERA Certificate Authority, vynechte parametr --cert-auth-path. Danou certifikační autoritu již máte v počítači nainstalovanou.

Poznámka: Při problém se vzdálenou instalací ERA Agenta (serverová úloha Nasazení ERA Agenta skončí chybou), přejděte do kapitoly Řešení problémů.

Pro ověření úspěšné instalace a spojení se serverem si na klientovi otevřete soubor /var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/status.html. V případě výskytu problémů (například ERA Agent se nepřipojuje k ERA Serveru) přejděte do kapitoly Řešení problémů.