Podmínka spuštění se aktivuje příliš často

V případě, že se podmínky spuštění aktivují příliš často, zkuste postupovat podle následujících kroků:

Pokud chcete podmínku aktivovat pouze v případě, že se vyskytne více stejných událostí, použijte statistické kritérium S2 popsané v této kapitole.
Pokud chcete podmínku aktivovat pouze při výskytu clusteru událostí, použijte statistické kritérium S2 popsané v této kapitole.
Pokud chcete ignorovat události s nechtěnými hodnotami, použijte statistické kritérium S3 popsané v této kapitole.
Pokud chcete ignorovat události, které se vyskytují v čase, který pro vás není relevantní, použijte časové kritérium T1 popsané v této kapitole.
Pro nastavení minimálního časového intervalu mezi dvěma podmínkami spuštění použijte časové kritérium T2 popsané v této kapitole.

Poznámka: Podmínky je možné kombinovat a vytvořit komplexní scénáře pro zabránění aktivace podmínek spuštění.