Naplánování spuštění serverové úlohy

Podmínky spuštění můžete použít také pro naplánování spuštění úlohy ve stanovený datum a čas. Úlohu můžete spustit pouze jednou, opakovaně na základě časového kritéria nebo CRON výrazu.