Správa statických skupin

V hlavním menu přejděte na záložku Administrace > Skupiny, vyberte Statickou skupinu, klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel nebo tlačítko Skupina v dolní části obrazovky a zobrazí se kontextové menu:

admin_manage_static_group

Nová statická skupina...

Aktuálně vybraná skupina bude nadřazená nově vytvářené skupině, nicméně můžete to kdykoli změnit při vytváření nové statické skupiny.

Upravit skupinu...

Umožní upravit vybranou skupinu. Zobrazí se stejné možnosti jako při vytváření skupiny nové (statické nebo dynamické).

Přesunout...

Pomocí této možnosti můžete přesunout vybranou skupinu do jiné skupiny nebo podskupiny.

Odstranit

Odebere kompletně vybranou skupinu.

Exportovat...

Exportuje  seznam členů skupiny, včetně podskupiny, do .txt souboru. Tento seznam můžete použít pro import v budoucnu.

Importovat...

Například z textového souboru můžete naimportovat do vybrané skupiny seznam počítačů