Exportování statických skupin

Celou strukturu skupiny včetně počítačů v nich obsažených můžete exportovat a zálohovat tak pro budoucí použití, například při migraci serveru.

Poznámka: Exportovat je možné pouze statické skupiny, které obsahují alespoň jeden počítač. Prázdné skupiny nebudou exportovány.

1.V hlavním menu přejděte na záložku Administrace > Skupiny a vyberte skupinu, kterou chcete exportovat.

admin_export_static_group

2.V dolní části okna klikněte na tlačítko Skupina.
3.Ze zobrazeného kontextového menu vyberte položku Exportovat.
4.Struktura skupiny se uloží do .txt souboru.

Poznámka: Dynamické skupiny není možné exportovat, protože obsahují pouze odkazy na počítače, které vyhovují kritériím definovaným v šabloně dynamické skupiny.