Přiřazení úlohy statické skupině

Správa úloh je identická v případě statických i dynamických skupin. Pro více informací přejděte do kapitoly přiřazení úlohy skupině.