Serverové úlohy

Serverové úlohy představují účinný nástroj pro automatizaci úloh. Serverové úlohy používají podmínky spuštění, které zajistí okamžité provedení úlohy při výskytu definované události na ERA Serveru.

Pomocí ERA Server můžete naplánovat následující úlohy:

Synchronizovat statické skupiny a aktualizovat informace o klientech v daných skupinách.
Nasazení ERA Agenta na klientské stanice.
Vygenerovat přehled při událostech, o kterých chcete být informováni.

Poznámka: Serverové úlohy není možné přiřadit jednotlivým klientům nebo skupinám.