Nastavení serveru

V této části můžete konfigurovat specifické nastavení ESET Remote Administrator.

icon_section Připojení

Port ESET Remote Administrator (změna vyžaduje restart!) - port je používán pro komunikaci mezi ESET Remote Administrator Server a ERA Agenty. Změny se projeví po restartování služby ERA Server.
Port ERA Web Console (změna vyžaduje restart!) – port, který používá ERA Web Console pro připojení k ERA Serveru.
Certifikát – certifikát pro zajištění a ověření zabezpečeného spojení. Pro více informací přejděte do kapitoly klientské certifikáty.

icon_section Aktualizace

Interval aktualizace – interval, ve kterém se ERA Server bude kontrolovat dostupnost aktualizací. Použít můžete celé číslo nebo CRON výraz.
Aktualizační server – server, ze kterého si bude ERA Server stahovat aktualizaci pro bezpečnostní produkty a další součásti ERA infrastruktury.
Typ aktualizace vyberte jaký druh aktualizací chcete stahovat. Testovací aktualizace jsou otestované vývojové aktualizace, které budou později dostupné jako standardní. Výhodou těchto aktualizací je, že nabízejí rychlý přístup k nejnovějším metodám detekce a různým opravám. Nicméně testovací aktualizace představují riziko nestabilního chování počítače. Proto je NEDOPORUČUJEME instalovat na produkční počítače.

icon_section Rozšířená nastavení

HTTP Proxy definujte proxy server, prostřednictvím kterého bude ERA přistupovat do internetu.
SMTP server pokud chcete odesílat upozornění na výskyt událostí na e-mail, v této části zadejte parametry pro připojení k SMTP serveru.
Repozitář adresa k repozitáře, ve kterém se nacházejí instalační balíčky.
Protokoly v této části nastavíte úroveň, od které se mají události zaznamenávat do protokolů. K dispozici jsou možnosti od Trace (informativní záznamy) až po Kritické (obsahující nejzávažnější informace).
Údržba databáze pomocí této možnosti nastavíte pravidelnou údržbu protokolů a zabráníte nadměrnému zatěžování databáze.