Sloučení politik

Na závěr se všechny získané politiky sloučí do jedné výsledné. Při slučování pravidel platí pravidlo, že nastavení z naposledy načtené politiky přepisuje nastavení z dříve načtené politiky.

Pro změnu tohoto chování, resp. vynucení konkrétního nastavení, můžete použít příznaky.

Mějte na paměti, že výslednou politiku ovlivňuje hierarchie skupin a pořadí politik. Sloučení dvou politik může vrátit odlišný výsledek, pokud změníte jejich pořadí.

Příklad:

V předchozích krocích bylo zjištěno pořadí skupin a po získání seznamu politik máme k dispozici 5 politik, které je potřeba sloučit do jedné:

policy_merging_new