Správa politik

Na následujícím příkladu si ukážeme, jak vytvořit politiku pro ERA Agenta a upravit jeho interval připojení k ERA Serveru. Interval doporučujeme změnit v průběhu testování produktu a hromadného nasazení.

1.Vytvořte novou statickou skupinu.
2.Pro vytvoření nové politiky přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Politiky a klikněte na tlačítko Politiky > Nová....

admin_policies_new_wizard

 

icon_section Obecné

Nejprve zadejte Název nové politiky (například Interval připojení agenta). Pole Popis je nepovinné.

icon_section Nastavení

Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET Remote Administrator Agent.

admin_policies_wizard2

icon_section Připojení

Na záložce Připojení a klikněte na možnost Změnit interval.

V konfigurační šabloně nastavte požadovanou konfiguraci produktu. Pro konfiguraci použijte příznaky, kterými určujete, jak má politika dané nastavení zpracovat. Pro snadnější orientaci v konfiguraci se u každé sekce zobrazuje číslo. Toto číslo reprezentuje počet nastavení, které jste v politice vynutili, a chcete jej na klientské stanici použít.

Pro pohodlnější konfiguraci produktu můžete:

aplikovat všechna nastavení v dané sekci pomocí ikonky icon_plus,
odstranit všechna nastavení v dané sekci pomocí ikonky Koše.

admin_policies_wizard4

Do pole Pravidelný interval zadejte vámi požadovaný interval (pro testování doporučujeme 60 sekund) a klikněte na tlačítko Uložit.

admin_policies_wizard3

Po dokončení konfigurace přiřaďte politiku statické skupině, kterou jste si vytvořili v kroku 1.

Na konci testování vraťte interval na původní hodnotu, tedy 20 minut. V takovém případně přejděte na záložku Administrace > Politiky, v seznamu najděte politiku Interval připojení agenta a vyberte možnost Změnit.