Získání seznamu politik

Po získání seznamu skupin dojde k načtení politik, které mají dané skupiny přiřazeny. Pokud skupina nemá přiřazenou žádnou skupinu, bude ze seznamu odstraněna.

Statickým i dynamickým skupinám máme v našem případě přiřazeny tři politiky:

policy_application1

Získaný seznam z kroku 1 v předchozí kapitole přetransformujeme:

1.Všechna zařízení (odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku)
2.SG 2 přiřadíme Politiku 1 a 2
3.SG 3 (odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku)
4.DG 1 přiřadíme Politiku 1 a 2
5.DG 3 (odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku)
6.DG 2 přiřadíme Politiku 3
7.DG 4 (odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku)
8.DG 5 (odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku)
9.DG 6 (odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku)
10.Počítač (odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku)

Finální seznam politik, které se budou na klienta aplikovat:

1.Politika 1
2.Politika 2
3.Politika 1
4.Politika 2
5.Politika 3