Politiky

Politiky představují účinný nástroj pro vzdálenou konfiguraci bezpečnostních produktů ESET. Aplikovat je můžete přímo na konkrétní počítače nebo celé skupiny počítačů (statické i dynamické). Na rozdíl od politik v ESET Remote Administrator 5 je nově každá politika platná pouze pro jeden produkt a každému počítači nebo skupině můžete přiřadit neomezené množství politik.

Aplikace politik

Politiky se aplikují v pořadí podle statických skupin. Díky tomuto principu můžete vytvářet globální politiky pro statické skupiny a politiky se specifickým nastavením přiřazovat podskupinám. Pomocí příznaků jste schopni konkrétní nastavení produktu vynutit v globální politice a zajistit, že nastavení již nepřepíše žádná politika umístěná ve stromu níže.

Slučování politik

Výsledná politika, která se aplikuje na klienta je obvykle složena z více politik. Hierarchie skupin a pořadí politik určuje, jakým způsobem jsou na klienty v těchto skupinách politiky aplikovány. Politiky jsou vyhodnocovány na základě grafového algoritmu prohledávání do šířky. To znamená, že nejprve je vyhodnocena kořenová skupina, následně její přímé podskupiny, dále jejich podskupiny atd. Výsledná politika, která se aplikuje na klienta, se sloučí z jednotlivých politik na základě výše popsaného principu.

Poznámka: Doporučujeme vytvářet politiky od obecných (například s nastavením aktualizace) a přiřazovat je globálním skupinám až po politiky se specifickým nastavením (například blokování výměnných médií) a přiřazovat je podskupinám nebo přímo konkrétním klientům. Důvodem je, že při slučování politik bude nastavení dříve aplikované politiky přepsáno nastavením z později aplikované politiky (pokud není v politice řečeno jinak pomocí příznaku).

Poznámka: Pokud se rozhodnete politiku odstranit, konfigurace klienta se nevrátí na původní hodnoty. To samé platí v případě, kdy počítač opustí dynamickou skupinu. Nastavení, která se aplikovala ve chvíli, kdy se počítač stal členem dynamické skupiny, zůstanou zachována, pokud nejsou přepsána nastavením z nově aplikované politiky. Z tohoto důvodu doporučujeme vytvořit politiku s výchozím nastavením a přiřadit ji kořenové skupině Všechna zařízení. Tím zajistíte, že při opuštění dynamické skupiny obdrží počítač výchozí nastavení.