Správa licence

ESET Remote Administrator verze 6 používá zcela nový licenční model. Uživatelské jméno a heslo bylo nahrazeno licenčním klíčem/ID licence. Licenční klíč je unikátní řetězec a používá se pro identifikaci vlastníka licence a aktivaci produktu. ID licence je krátký řetězec, kterým se identifikuje třetí strana využívající licenci (například Bezpečnostní administrátor zodpovědný za správu klientů).

Bezpečnostní administrátor je osoba, která spravuje licence a může být odlišná od aktuálního vlastníka licence. Vlastník může zodpovědné osobě přidělit správu licence prostřednictvím účtu bezpečnostního administrátora, pomocí kterého může následně administrátor aktivovat produkty ESET.

Licence můžete spravovat přímo v ESET Remote Administrator na záložce Administrace > Správa licence nebo online kliknutím na odkaz Otevřít ELA – poté se zobrazí portál ESET License Administrator. Pro více informací přejděte do kapitoly Bezpečnostní administrátor.

ela_security_admin

Licence můžete distribuovat klientským stanicím s nainstalovaným program ESET prostřednictvím ERA dvěma způsoby:

pomocí úlohy instalace aplikace
pomocí úlohy aktivace produktu

Licence jsou identifikovány na základě unikátního ID licence. Dále u každé licence uvidíte tyto informace:

název produktu, na který licence platí,
celkový stav licence (zda licence vypršela, došlo k překročení počtu klientů povolených licencí a jiná upozornění),
počet klientů aktivovaných prostřednictvím této licence,
datum, do kdy je licence platná,
jméno vlastníka licence a kontaktní informace.

license_management

Synchronizace licencí

Licence se synchronizují s portálem ESET License Administrator jednou denně. V případě potřeby můžete synchronizaci vynutit kdykoli ručně po kliknutí na tlačítko Synchronizovat licence.

Přidání licence nebo licenčního klíče

Po kliknutí na tlačítko Přidat licence přidáte do ERA přidat nové licence. Licence můžete přidat jedním z následujících způsobů:

1.Licenční klíč – zadejte platný licenční klíč a klikněte na tlačítko Přidat licenci. Následně dojde k ověření licenčního klíče a poté se zobrazí v seznamu,
2.Účet Bezpečnostního administrátora – připojí do ERA účet bezpečnostního administrátora a načte z něj všechny licence,
3.Offline licenční soubor – vyberte licenční soubor (.lf) klikněte na tlačítko Přidat licenci. Po ověření licenčního souboru se licence zobrazí v seznamu,

Odstranění licence

Vyberte licenci, kterou chcete odstranit, klikněte na tlačítko Odebrat licenci a následně akci potvrďte. Odebráním licence z ERA nedojde k deaktivaci klientů, kteří bylo prostřednictvím této licenci aktivováni.