Kdy se počítač stane členem dynamické skupiny?

Počítač se stane členem dynamické skupiny, pokud bude vyhovovat podmínkám definovaným v šabloně dynamické skupiny.

Aktuální stav počítače zjišťuje ERA Agent. Informace následně vyhodnocuje podle podmínek definovaných v šabloně.

Vytvořit si tedy můžete filtry na počítače s konkrétními stavy. Ve chvíli, kdy se stav počítače změní a bude vyhovovat vámi stanoveným kritériím, bude automaticky přesunut do definované skupiny.

Dynamické skupiny jsou prakticky filtry založené na stavu počítačů. Na každý počítač může být aplikováno více filtrů, a může být tedy členem více dynamických skupin. To je rozdíl oproti statickým skupinám, kdy počítač může být členem nejvýše jedné statické skupiny.