Vytvoření dynamické skupiny pomocí existující šablony

V hlavním menu přejděte na záložku Počítače > Skupiny, vyberte Dynamickou skupinu, klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel a vyberte možnost Nová dynamická skupina....

admin_create_new_dg_02

Případně na záložce Administrace > Skupiny klikněte na tlačítko Skupina a z rozbalovacího menu vyberte možnost Nová dynamická skupina....

admin_create_new_dg_01

Následně se zobrazí původce vytvořením dynamické skupiny. Zadejte název, volitelně popis, pro novou dynamickou skupinu. V případě potřeby můžete Změnit nadřazenou skupinu.

admin_dg_change_parent_group

Kliknutím na tlačítko Vybrat existující... použijte již existující šablonu, případně vytvořte novou šablonu kliknutím na tlačítko Nová... a postupujte podle kroků pro vytvoření nové šablony.

admin_dg_teplate_choose_existing

Vytvoření dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Nově vytvořená skupina se zobrazí jako potomek skupiny vybrané v části Obecné.