Přiřazení úlohy dynamické skupiny

Správa úloh je identická v případě statických i dynamických skupin. Pro více informací přejděte do kapitoly přiřazení úlohy skupině.