Přiřazení politiky dynamické skupině

Správa politik je identická v případě statických i dynamických skupin. Pro více informací přejděte do kapitoly přiřazení politiky skupině.