Dynamické skupiny

Dynamické skupiny jsou filtry, jejichž parametry jsou definovány pomocí šablon. ERA Agent rozhoduje o tom, do které dynamické skupiny klient patří, a na server odesílá pouze informace výsledné rozhodnutí.

V ESET Remote Administrator je předdefinováno několik dynamických skupin. Pokud si chcete vytvořit nové, nejprve vytvořte šablonu, a poté novou dynamickou skupinu.

Poznámka: Novou šablonu můžete definovat přímo při vytváření nové dynamické skupiny.

Z jedné šablony můžete vytvořit libovolné množství dynamických skupin.

Dynamickým skupinám můžete přiřazovat politiky nebo úlohy, které se mají aplikovat na počítače uvnitř. Princip aplikování politik je popsán v této kapitole.

Dynamická skupina může být potomkem statické nebo jiné dynamické skupiny. Nicméně nejvýše umístěná skupina v celé hierarchii je vždy statická.

Dynamické skupiny vždy filtrují pouze počítače, které jsou umístěné v nadřazené statické skupině.

Dynamické skupiny můžete v rámci stromové struktury přesouvat.