Správa klientských úloh

Pro správu klientů a bezpečnostních produktů ESET slouží klientské úlohy. Předdefinováno je velké množství úloh, které byly měly pokrýt většinu situací. Přesto si je můžete v případě potřeby přizpůsobit, případně vytvořit zcela novou úlohu daného typu.

Existující úlohy můžete Upravit. To je užitečné v případě, kdy chcete použít existující úlohu a jen drobně modifikovat její parametry. Pokud vám nevyhovuje žádná z předdefinovaných a úloh, můžete si vytvořit novou se specifickými parametry.
Duplikovat – vytvoří novou úlohu se stejným nastavením jako původní úloha. V průběhu tohoto kroku je potřeba zadat název nové úlohy.
Odstranit – odebere vybranou úlohu.

admin_manage_client_task

Detaily... –- zobrazí souhrnné informace o úloze.

admin_client_task_executions

Poznámka: Při odinstalaci staršího produktu se zobrazí informace: Úloha byla úspěšně doručena spravovanému produktu.