Klientské úlohy

Požadovanou akci na cílovou klientskou stanici odešlete prostřednictvím tzv. klientské úlohy. Klientské úlohy můžete přiřadit skupinám počítačům nebo jednotlivým počítačů a prováděny jsou na základě nastaveného plánu. Pokud nejsou klienti trvale připojeni k ERA Serveru, může chvíli trvat, než klient obdrží žádost o provedení úlohy a následně vrátí zpět její výsledek. Z bezpečnostních důvodů můžete provádět pouze následující předdefinované úlohy:

 

Jednotlivé typy úloh jsou pro přehlednost rozděleny do následujících kategorií:

 

Všechny úlohy