Vytvoření nové statické podskupiny

Novou statickou podskupinu můžete vytvořit třemi způsoby:

1. V hlavním menu přejděte na záložku Počítače > Skupiny, klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel a vyberte možnost Nová statická skupina....

admin_create_new_sg

2. V hlavním menu přejděte na záložku Administrace > Skupiny, klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel a vyberte možnost Nová statická skupina....

admin_create_new_sg_01

3. V hlavním menu přejděte na záložku Administrace > Skupiny, klikněte na tlačítko Skupina v dolní části stránky a ze zobrazeného menu vyberte možnost Nová statická skupina....

admin_create_new_sg_02

icon_section Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nové statické skupiny. Pro změnu nadřazené skupiny klikněte na tlačítko Změnit nadřazenou skupinu a vyberte požadovanou skupinu. Nadřazená skupina může být výhradně statická, protože dynamické skupiny nemohou obsahovat statické podskupiny. Pro dokončení akce klikněte na tlačítko Dokončit.

admin_new_static_group_wizard