Sady oprávnění

Pomocí oprávnění můžete umožnit nebo naopak zakázat uživatelům přístup ke konkrétním částem ERA Web Console. Nativní uživatelé mají přiřazenou vlastní sadu oprávnění, zatímco oprávnění doménových uživatelů se přebírá z namapované doménové bezpečnostní skupiny.

Přístup ke každé části ERA Web Console můžete povolit, zakázat nebo uživateli umožnit pouze přístup pro čtení.

Uživatelé s oprávněním pouze pro čtení mohou data pouze číst, ale nemohou měnit konfiguraci.
Uživatelé s oprávněním zápis/spuštění měnit konfiguraci daných objektů, případně je spouštět (například klientské a serverové úlohy).

Dále můžete oprávnění dělit na základě statických skupin. Uživatel může mít přístup ke všem statickým skupinám nebo jen ke konkrétním skupinám a jejich podskupinám. Například:

Uživatel s oprávněním pouze pro čtení si může pouze zobrazit seznam zařízení ve statické skupině.
Uživatel s oprávněním zápis/spuštění může zařízení ze statické skupině odebírat nebo nové klienty přidávat a dále jednotlivých klientům může přiřazovat úlohy a politiky.

admin_ar_ps_details_1