Průvodce vytvořením nové namapované bezpečnostní skupiny

Pro vytvoření nové namapované bezpečností skupiny přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Přístupová oprávnění > Uživatelé, klikněte na tlačítko Uživatelé a vyberte možnost Nová namapovaná doménová bezpečnostní skupina....

admin_user_mapped_domain_security

icon_section Obecné

Doménová skupina

Zadejte název skupiny, volitelně popis. Protože je skupina identifikována pomocí SID, klikněte na tlačítko Vybrat a vyberte ze seznamu konkrétní doménovou skupinu.

Účet

Možnost Zapnuto ponechte vybranou, pokud mají být účty uživatelů v dané skupině aktivní.
Zadejte interval v minutách, po jehož uplynutí bude uživatel při neaktivitě odhlášen z ERA Web Console.
Můžete ke skupině přiřadit e-mail a telefon.

icon_section Sady oprávnění

Přiřaďte skupině potřebné oprávnění. Použít můžete předdefinované sady oprávnění: Sada oprávnění pouze pro čtení nebo Sada administrátorských oprávnění, případně si můžete vytvořit vlastní sadu oprávnění.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření nové namapované bezpečnostní skupiny dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.