Vytvoření nového administrátorského účtu

Pro vytvoření druhého administrátorského účtu postupujte podle kroků uvedených v kapitole vytvoření nativního uživatele a přiřaďte mu sadu administrátorských oprávnění..