Vytvoření nativního uživatele

Pro vytvoření nového oznámení přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Přístupová oprávnění > Uživatelé a klikněte na tlačítko Nový.... Případně klikněte na tlačítko Uživatelé a vyberte možnost Nový nativní uživatel....

admin_create_new_native_user1

icon_section Obecné

Zadejte jméno uživatele, volitelně popis.

Autentifikace

Heslo se musí skládat alespoň z 8 znaků a nemělo by obsahovat jméno uživatele.

Účet

Možnost Zapnuto ponechte vybranou, pokud má být účet aktivní.
Pokud chcete, aby si uživatel musel změnit heslo při prvním přihlášení k ERA Web Console, zaškrtněte možnost Musí si změnit heslo.
Pomocí možnosti Doba platnosti hesla můžete definovat, jak dlouho bude heslo platné (ve dnech), než si bude muset uživatel nastavit nové heslo.
Zadejte interval v minutách, po jehož uplynutí bude uživatel při neaktivitě odhlášen z ERA Web Console.
Pro snadnější identifikaci uživatele můžete zadat jeho celé jméno, e-mail a telefon.

icon_section Sady oprávnění

Přiřaďte uživateli potřebné oprávnění. Použít můžete předdefinované sady oprávnění: Sada oprávnění pouze pro čtení nebo Sada administrátorských oprávnění, případně si můžete vytvořit vlastní sadu oprávnění.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářeném uživatelském účtu. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření uživatelského účtu dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.