Přidání počítače

Nový počítač můžete na záložce Počítače přidat třemi různými způsoby. Například vyberte statickou skupinu, klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel a vyberte položku icon_plus Přidat nové.

fs_add_computers_manually

Zadejte název počítače, volitelně popis, a klikněte na tlačítko + Přidat zařízení. Případně můžete seznam počítačů importovat.

fs_manually_add_new_computers01

Následně vyberte akci, která se má provést v případu výskytu duplicitních záznamů:

Dotázat se při konfliktu: při výskytu konfliktu budete vyzváni k vybrání jedné z níže uvedených akcí.
Přeskočit konfliktní počítače: nově přidávaný počítač bude přeskočen a nebude přiřazen do statické skupiny.
Přesunout konfliktní počítače do jiné skupiny: konfliktní počítač bude přesunut z původní statické skupiny do skupiny Všechna zařízení.
Duplikovat konfliktní počítače: nový počítač bude přidán, ale pod jiným názvem.

Akci dokončete kliknutím na tlačítko Přidat.

Poznámka: Přidání více počítačů může chvíli trvat; může dojít k vyhledání reverzních DNS záznamů.

Pro více informací o přidání mobilních zařízení přejděte do kapitoly registrace mobilních zařízení.