Správa oprávnění

Pro vytvoření nové sady oprávnění přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Přístupová oprávnění > Sady oprávnění a klikněte na tlačítko Nová.... Případně klikněte na tlačítko Sady oprávnění a vyberte možnost Nový.... Pro úpravu již existující sady oprávnění klikněte na tlačítko Změnit. Pomocí tlačítka Kopírovat vytvoříte kopii existující sady oprávnění a můžete ji použít jako základ při vytváření nové sady oprávnění.

icon_section Obecné

Zadejte název oprávnění, volitelně popis.

admin_permission_set

icon_section Funkce

Vyberte jednotlivé součásti ERA Web Console, ke kterým chcete udělit přístup. Uživatel s přístupem k dané součásti bude mít přístup také ke všem souvisejícím úlohám. Rychlý výběr můžete provést kliknutím na Přidělit přístup ke všem funkcím pouze pro čtení a Přidělit úplný přístup ke všem funkcím. Mějte na paměti, že sady těchto oprávnění jsou již předdefinovány (Sada oprávnění pouze pro čtení a Sada administrátorských oprávnění. Přidělením oprávnění pro zápis/spuštění automaticky přidá také oprávnění pro čtení.

icon_section Statické skupiny

V této části můžete určit, ke kterým statickým skupinám budou mít uživatelé s tímto oprávněním přístup. Vybrat můžete konkrétní statickou skupinu a jejich podskupinu, případně přidělit přístup ke všem statickým skupinám. Oprávnění k funkcím souvisejícím se správou statických skupin se převezmou z oprávnění definovaných ve sekci Funkce.

icon_section Uživatelé

Ze seznamu všech uživatelů dostupných uživatelů v levé části vyberte uživatele, kterým chcete danou sadu oprávnění přiřadit.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené sadě oprávnění. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření sady oprávnění dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.