Co nowego w ESET Remote Administrator wersji 5.3

ESET Remote Administrator wersja 5.3

Usprawnienia zdalnej instalacji wypychanej i nowe metody (WMI)

Obsługa adresu IPv6

Usprawnienia interfejsu wiersza polecenia oraz interfejsu API (więcej poleceń)

Dostępny interfejs API w wersji 64bit

Możliwość scalania zdublowanych klientów

Usprawnienia zarządzania pakietami

 

Kliknij tutaj, jeżeli korzystasz z ESET Remote Administrator wersja 6.x

ESET Remote Administrator wersja 5.2

Interfejs API z udokumentowanym kodem źródłowym i konsolą wiersza polecenia

Zdalne wdrożenie dla systemów Linux i Apple Mac

Raporty w formacie PDF

Raportowanie podwójnych adresów IP

Podstawowe czynności sieciowe z konsoli (Wake-on-LAN, Ping, sesja RDP, Wiadomość, Wyłącz, Niestandardowa)

Zdalna instalacja pakietu niestandardowego z przekierowaniem danych wyjściowych

Uproszczone przekazywanie dziennika

ESET Remote Administrator wersja 5.1

Dodanie nowego obsługiwanego produktu — ESET File Security dla systemu Microsoft SharePoint Server

Dodanie nowego obsługiwanego produktu — ESET Security 4.5 dla systemu Kerio

Aktualizacja obsługiwanego produktu — ESET File Security dla systemu Microsoft SharePoint Server

Aktualizacja obsługiwanego produktu — ESET Mail Security dla systemu Microsoft SharePoint Server

Aktualizacja obsługiwanego produktu — ESET Mail Security dla systemu IBM Lotus Domino

Aktualizacja obsługiwanego produktu — ESET Gateway Security dla systemu Microsoft Forefront TMG

Aktualizacja obsługiwanego produktu — Endpoint Security dla systemu Android

Dodanie metody instalacji zdalnej dla produktu Endpoint Security dla systemu Android

Aktualizacja obsługiwanego produktu — ESET Endpoint Security

Aktualizacja obsługiwanego produktu — ESET Endpoint Antivirus

Usprawnienia panelu kontrolnego — tryb edycji w przeglądarce dla szablonów panelu kontrolnego

Polityki — zmiana wyglądu interfejsu użytkownika menadżera polityk przy jednoczesnym dodaniu dodatkowych meta danych

Obsługa serwera poczty SMTP w zakresie powiadomień i raportów

Schemat replikacji: Możliwość pominięcia weryfikacji serwera poczty przychodzącej pod względem predefiniowanej listy statycznej

Obsługa Apple Open Directory oraz OpenLDAP dla wyszukiwania sieciowego i synchronizacji grup

Migracja polityki w celu konwersji ustawień wersji 3/4 do konfiguracji kompatybilnej z wersją 5.

ESET Remote Administrator wersja 5.0

Internetowy panel kontrolny dla administratorów — szczegółowy przegląd raportów dostępny poprzez przeglądarkę internetową

Instalacja zdalna — nowy wygląd

Funkcje ochrony — nowe zadanie do zarządzania funkcjami ochrony na klientach

Uruchom zaplanowane zadanie — nowe zadanie powodujące natychmiastowe uruchomienie zaplanowanego zadania na kliencie

Menedżer użytkowników — narzędzie do zarządzania kontami i hasłami umożliwiającymi dostęp do konsoli

Karta Systemu HIPS — informacje o zdarzeniach na klientach dotyczących systemu HIPS

Karta Formant sieci Web — informacje o zdarzeniach na klientach dotyczących kontroli dostępu do stron internetowych

Karta Sterowanie urządzeniami — informacje o zdarzeniach na klientach dotyczących sterowania urządzeniami

Karta Moduł antyspamowy — informacje o zdarzeniach na klientach dotyczących spamu

Karta Szara lista — informacje o zdarzeniach na klientach dotyczących szarych list

Szukaj komputerów w sieci — nowe zadania wyszukiwania i układ interfejsu

Obsługa instalacji z zastąpieniem wcześniejszych wersji serwera ERA (4.x, 3.x), w tym migracji danych

Raporty — nowe raporty, nowy układ interfejsu, obsługa internetowych paneli kontrolnych