ECA online instalační balíček pro Windows

Tento instalační balíček můžete vytvořit v ESET Cloud Administrator.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Instalační balíček je dostupný jako .exe a je určen pro operační systém Windows.

Pokud spustíte instalační balíček na stanici, kde je již nainstalován bezpečnostní produkt nebo ESET Management Agent, dojde k aktualizaci produktu na verzi obsaženou v balíčku.

Instalační balíček je nutné spustit pod doménovým administrátorem nebo lokálním vestavěným účtem Administrator. Jakýkoli jiný uživatel, i když je členem skupiny Administrators, nebude mít dostatečné oprávnění pro dokončení instalace.

icon_details_hoverPoznámka:

Pro spuštění bezobslužné instalace postupujte podle kroků uvedených v kapitole tichá instalace.

Průběh instalace

1.Po spuštění instalačního balíčku se zobrazí seznam komponent k instalaci společně s informací o konfiguraci. Před zahájením instalace je potřeba ze systému odebrat ostatní bezpečnostní řešení. Vyberte možnost Chci odstranit ostatní bezpečnostní aplikace pomocí nástroje ESET AV Remover a po kliknutí na tlačítko Pokračovat dojde k vyhledávání a případně odstranění podporovaných antivirových programů. Tato možnost je dostupná pouze v případě, že jste při vytváření balíčku definovali, že má být součástí balíčku ESET AV Remover.Pokud víte, že v systému není žádné další bezpečnostní řešení, ponechte toto pole prázdné a klikněte na tlačítko Pokračovat a v návodu přejděte na krok číslo 7.
 

icon_details_hoverPoznámka: cache pro offline instalaci

Pokud nechcete, aby se při každém spuštění balíčku stahoval agent a bezpečnostní produkt z internetu, můžete si vytvořit offline cache. Pro její vytvoření klikněte na úvodní obrazovce instalační balíčku na ikonu ozubeného kolečka gear_icon. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Stáhnout pro stažení souboru ESETOfflinePackage.dat. Pro fungování offline instalace je nutné, aby se stažený soubor nacházel ve stejné složce jako samotný instalační balíček (.exe soubor). Při příštím spuštění instalačního balíčku se použijte stažený .dat, a data se nebudou stahovat z online repozitáře. Tento scénář doporučujeme použít v případě, hromadně nasazujete produkt na nová zařízení a spouštíte instalační balíček ze síťového disku.

ECA_LI_welcome

2.ESET AV Remover dokáže odinstalovat a kompletně odstranit bezpečností řešení třetích stran. Pro vyhledání a odstranění podporovaných řešení z vašeho počítače klikněte na tlačítko Pokračovat.

3.Přečtěte si licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA) a odsouhlaste jej kliknutím na tlačítko Souhlasím.

4.V případě, že bude identifikováno jiné řešení, vyberte jej a klikněte na tlačítko Odstranit. Více informací týkající se nástroje ESET AV Remover naleznete v Databázi znalostí.

5.Po dokončení činnosti nástroje ESET AV Remover, případně po zobrazení oznámení, že v systému nebyly nalezeny žádné aplikace třetích stran k odebrání, klikněte na tlačítko Pokračovat v instalaci.

6.V tomto kroku se stáhne ESET Management Agent a bezpečnostní produkt určený pro vaši platformu.

7.V dalším kroku proveďte obecné nastavení ochrany počítače:

Pro aktivování technologie ESET LiveGrid® vyberte možnost Zapnout systém zpětné vazby ESET LiveGrid® (doporučeno).

Rozhodněte se, zda má bezpečnostní produkt detekovat potenciálně nechtěné aplikace. Pro změnu složky, do níž se má produkt nainstalovat, klikněte na možnost Změnit instalační složku.

ECA_LI_settings

8.Klikněte na tlačítko Instalovat.

9.Instalačního průvodce ukončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Následně se otevře nainstalovaný bezpečnostní produkt. Správnou funkčnost a konfiguraci ESET Management Agenta ověřte otevřením souboru C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html (mějte na paměti, že složka je standardně skrytá). V případě, že agent nepřipojuje k ECA serveru, přejděte do kapitoly řešení problémů.

icon_details_hoverPoznámka:

Pokud se v průběhu instalace vyskytla chyba, přejděte do kapitoly řešení problémů.