ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Deti

Profil dieťaťa môžete vytvoriť alebo upraviť v nastaveniach v časti Deti. K týmto nastaveniam sa dostanete nasledovne:

1.Prejdite do hlavného menu three_dots_menu.

2.Vyberte možnosť Deti.

Ak chcete vytvoriť nový profil dieťaťa, ťuknite na ikonu + v pravom dolnom rohu obrazovky. Zadajte meno dieťaťa a nastavte Pohlavie, Vek a Dátum narodenia. Na základe veku dieťaťa sa bude regulovať prístup k nevhodným aplikáciám a webovým stránkam. Môžete tiež pridať fotografiu dieťaťa alebo avatar, a to ťuknutím na ikonu fotoaparátu a následným zvolením obrázku zo zariadenia. Nakoniec ťuknite na Uložiť.

Úprava existujúceho profilu dieťaťa:

1.Vyberte profil, ktorý chcete upraviť.

2.Po dokončení úprav ťuknite na Uložiť.

Odstránenie profilu dieťaťa

Na odstránenie profilu dieťaťa musí byť splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

K profilu dieťaťa nie je priradené žiadne zariadenie.

Žiadne zo zariadení priradených k profilu dieťaťa nebolo aktívne za posledné tri dni.


warning

Odstránenie profilu dieťaťa

Odstránenie profilu dieťaťa spôsobí, že ESET Parental Control for Android prestane fungovať na zariadeniach priradených k tomuto profilu.

Odstránenie profilu dieťaťa na portáli ESET HOME

1.Prejdite do sekcie Parental Control na portáli ESET HOME.

2.Vyberte profil, ktorý chcete odstrániť.

3.Ťuknite na Profil.

4.Ťuknite na Odstrániť profil.

5.Ťuknite na Odstrániť pre potvrdenie.

Odstránenie profilu dieťaťa cez aplikáciu ESET Parental Control for Android

1.Spustite aplikáciu ESET Parental Control for Android na svojom zariadení.

2.V hlavnom menu three_dots_menu ťuknite na možnosť Deti.

3.Vyberte profil, ktorý chcete odstrániť.

4.Ťuknite na ikonu odpadkového koša.

5.Ťuknite na Odstrániť pre potvrdenie.