ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Zóny s upozornením

Zóny predstavujú kruhové oblasti s polomerom od 100 do 500 metrov. ESET Parental Control for Android vám umožňuje vytvoriť si viacero zón, ktorým môžete pre lepšiu prehľadnosť prideliť jedinečný názov a ikonu. Ak dieťa do niektorej z nastavených zón vstúpi alebo z nej vystúpi, príde vám upozornenie. Vytvorené zóny je tiež možné vypínať a zapínať, napríklad počas prázdnin môžete vypnúť zónu Škola.


example

Vzorový príklad fungovania zón

Vytvoríte si dve zóny, jednu s názvom Domov a druhú nazvanú Škola. Keď vaše dieťa opustí zónu Domov, dostanete upozornenie na odchod dieťaťa z domu, ktoré bude zahŕňať aj informáciu o čase odchodu. Keď dieťa vstúpi do zóny Škola, budete informovaný o tom, že vaše dieťa prišlo do školy a aký bol čas príchodu. Keď dieťa opustí zónu Škola, obdržíte upozornenie o odchode dieťaťa zo školy, obsahujúce čas odchodu. Dostanete tiež notifikáciu s časom príchodu aj odchodu, aby ste si mohli jednoducho skontrolovať celkovú dĺžku času, počas ktorého vaše dieťa zotrvalo v zóne Škola. Ďalšie upozornenie vám príde vtedy, keď vaše dieťa dorazí do zóny Domov.


important

Vzdialenosť medzi zónami

Medzi jednotlivými zónami by mala byť aspoň taká vzdialenosť, ktorej prejdenie trvá pešo minimálne 5 minút. Predídete tak mätúcim upozorneniam.


important

Upozornenia na prekročenie hranice zóny

Upozornenie sa odošle len v tom prípade, že dieťa v danej zóne zotrvá aspoň 3 minúty. Cieľom tohto opatrenia je predísť početným upozorneniam, ktoré by vám boli inak zaslané, keď by sa dieťa pohybovalo popri hranici zóny.

Nastavenie zóny v rodičovskej aplikácii ESET Parental Control for Android (na zariadení rodiča):

1.Vyberte dieťa, pre ktoré chcete nastaviť zóny.

2.Na hlavnej obrazovke prejdite do časti Poloha.

3.Ťuknite na ikonu ozubeného kolesa.

4.Zvoľte možnosť Pridať novú zónu.

5.Stred sledovanej zóny špecifikujte vyhľadaním požadovanej adresy alebo zvolením miesta priamo na mape.

6.Vyberte pre zónu ikonu, zadajte jej názov a polomer zóny.

7.Ťuknite na Uložiť zónu.

8.Vyberte sledované zariadenie – pre každé dieťa môžete vybrať iba jedno zariadenie.

 

Nastavenie zóny cez webový portál ESET Parental Control (parentalcontrol.eset.com):

1.Vyberte dieťa, pre ktoré chcete nastaviť zóny.

2.V hlavnom menu kliknite na Poloha.

3.V sekcii Zistenie polohy dieťaťa kliknite na ikonu ozubeného kolesa.

4.Zvoľte možnosť Pridať novú zónu.

5.Stred sledovanej zóny špecifikujte vyhľadaním požadovanej adresy alebo zvolením miesta priamo na mape.

6.Vyberte pre zónu ikonu, zadajte jej názov a polomer zóny.

7.Vyberte sledované zariadenie – pre každé dieťa môžete vybrať iba jedno zariadenie.

8.Opätovne kliknite na ikonu ozubeného kolesa. Vaša novovytvorená zóna sa zobrazí na mape.