Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zarządzanie urządzeniami

Zmiana nazwy urządzenia dziecka

ESET Parental Control for Android aplikacja

1.Otwórz aplikację ESET Parental Control for Android.

2.Przejdź do pozycji Urządzenia.

3.Naciśnij przycisk menu three_dots_menu obok urządzenia, które chcesz usunąć, a następnie wybierz Zmień nazwę.

4.Wpisz nową nazwę tego urządzenia i wybierz opcję Zapisz.

Portal ESET HOME

1.Odwiedź portal rodzicielski w serwisie ESET HOME.

2.Wybierz dziecko, którego nazwę urządzenia chcesz zmienić.

3.Przejdź do karty Urządzenia.

4.Naciśnij przycisk menu three_dots_menu obok urządzenia, które chcesz usunąć, a następnie wybierz Zmień nazwę.

5.Wpisz nową nazwę tego urządzenia i wybierz opcję Zapisz.

Usuwanie urządzenia dziecka

Ta opcja jest dostępna tylko w aplikacji ESET Parental Control for Android.

1.Otwórz aplikację ESET Parental Control for Android.

2.Przejdź do pozycji Urządzenia.

3.Naciśnij przycisk menu three_dots_menu obok urządzenia, które chcesz usunąć, a następnie wybierz Usuń.

4.W wyskakującym okienku wybierz ponownie opcję Usuń, aby potwierdzić.