Webový strážce

Podrobné přehledy pro webového strážce jsou přístupné z menu. Ťukněte na ikonu menu three_dots_menu > Přehledy > Webový strážce.

V části Webový strážce si jako rodič zobrazíte stránky, které vaše děti v poslední době navštívily (nezávadné i nevhodné, stejně tak i stránky blokované). Přímo z přehledů můžete zablokovat nebo odblokovat přístup k uvedeným konkrétním kategoriím webových stránek.

Blokované webové stránky jsou nevhodné webové stránky k nimž ESET Parental Control for Android zamezil přístup. Pokud je zablokování nevhodných webových stránek zakázáno, může k takovým stránkám dítě přistupovat. Jejich výčet je následně zobrazen v části Navštívené stránky s nevhodným obsahem.

V sekci Navštívené nezávadné stránky naleznete webové stránky uspořádané do kategorií. Ťuknutím na kategorii zobrazíte podrobnější informace. Rovněž zde stránku můžete vybrat, a vytvořit pro ni výjimku nebo ji označit za vhodnou či nevhodnou.