Správa zařízení

Přejmenování zařízení dítěte

Aplikace ESET Parental Control for Android

1.Otevřete si aplikaci ESET Parental Control for Android na svém telefonu.

2.Ťukněte na Zařízení.

3.U zařízení, které chcete přejmenovat, klikněte na tři tečky three_dots_menu a ťukněte na Přejmenovat.

4.Zadejte nový název tohoto zařízení a ťukněte na Přejmenovat zařízení.

Portál ESET HOME

1.Klikněte na odkaz části Parental Control v ESET HOME.

2.Vyberte dítě, jehož zařízení chcete přejmenovat.

3.Přejděte do části Zařízení.

4.U zařízení, které chcete přejmenovat, klikněte na tři tečky three_dots_menu a klikněte na Přejmenovat.

5.Zadejte nový název tohoto zařízení a ťukněte na Uložit.

Odebrání zařízení dítěte

Tato možnost je dostupná pouze v aplikaci ESET Parental Control for Android.

1.Otevřete si aplikaci ESET Parental Control for Android na svém telefonu.

2.Ťukněte v dolním menu na Zařízení.

3.U zařízení, které chcete odstranit, klikněte na tři tečky three_dots_menu a ťukněte na Odstranit.

4.V dialogovém okně potvrďte akci opětovným ťuknutím na Odstranit.