Онлайн помощ на ESET

Изберете темата

Инсталиране

Подробни инструкции относно това как да инсталирате продукта могат да бъдат открити в тази статия от базата знания:
https://support.eset.com/kb5556/

Google Play – на разположение в магазина Google Play. Обновявания за това приложение се получават от Google Play.

 

Освен това можете да изпратите връзка към програмата за инсталиране на приложения от имейл адрес: parentalcontrol.eset.com след влизане във вашия акаунт.


important

Няколко потребители на едно устройство

Ако имате няколко потребители, настроени на устройството с Android на детето ви, препоръчваме да настроите детето като втори потребител. Превключването от основния потребител (първия потребител, добавен в устройството) към втори потребител не се защитава от ESET Parental Control for Android.