Obecné

Obnovit Rodičovský PIN – čtyřmístný číselný rodičovský PIN-kód, který chrání nastavení aplikace proti neoprávněným změnám a chrání ESET Parental Control před odinstalováním ze zařízení.

Vyžádat PIN Dostupné pouze na rodičovském zařízení – Pokud je aktivován, rodičovský PIN, je vyžadován k povolení přístupu do aplikace ESET Parental Control a k odpovědi na žádost dítěte. Zapnutí možnosti slouží jako ochrana pro případ, když se dítě rozhodne využít rodičovské zařízení k obejití rodičovského nastavení.

Telefonní čísla rodičů – uložená telefonní čísla, ze kterých můžete na zařízení dětí zasílat tzv. rodičovské zprávy.

SOS tlačítko – Zapněte tuto možnost pro povolení zasílání SOS zpráv ze zařízení dítěte na čísla uložená v seznamu telefonních čísel rodičů. SOS zpráva obsahuje informace o pozici zařízení dítěte v době, kdy byla zpráva odeslána. Více informací o použití této SOS funkce naleznete v Databázi znalostí.

Rodičovské zprávy – Pokud je tato možnost zapnuta, rodiče mohou odesílat textové zprávy, které:

oUzamknou zařízení do doby, než dítě potvrdí přečtení zprávy.

oZjistí polohu zařízení dítěte, i když nemá přístup k internetu, a tím zpětně získá SMS s odkazem na polohu zařízení. Pro získání polohy zařízení dítěte na něj zašlete SMS začínající otazníkem (?).

Rodičovské zprávy je nutné zasílat z čísel definovaných v seznamu Telefonní čísla rodičů.

Uzamknout zařízení – pokud je aktivní možnost výše, rozhodněte, jaký typ rodičovské zprávy se zobrazí na zařízení přes celou obrazovku. Na celou obrazovku můžete zobrazovat všechny zprávy nebo pouze zprávy začínající vykřičníkem (!).

Odeslat přehledy – Detailní souhrn informací o aktivitách dítěte vám bude zaslán na váš e-mail.

Frekvence – Zde nastavte, jak často vám mají být přehledy na e-mail odesílány.

Anonymní statistiky o používání – Zapnutím této možnosti bude aplikace ESET Parental Control zasílat informace o svém běhu (výkon, statistiky) a pomůže nám ve vylepšování aplikace a služeb.

Hlášení pádů aplikace – Po zapnutí bude aplikace zasílat informace o pádech, nefunkčnosti a dalších problémech, které nám pomohou ve vylepšení aplikace.

Začátek týdne – Vyberte den, kterým ve vaší zemi začíná týden (pondělí nebo neděle). Toto ovlivní vzhled kalendáře v Časovém limitu.

warning

SMS funkce

Pro aktivaci SMS služeb v ESET Parental Control instalujte na zařízení dítěte aplikaci ESET SMS Tool. Mějte na paměti, že SMS služby nebudou dostupné na zařízení rodiče.

Více informací naleznete v dokumentaci k ESET SMS Tool nebo v Databázi znalostí.